Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szakképzés Vidéken képes leírás - Szakmunka - szakképzés.tlap.hu
részletek »

Szakképzés Vidéken - Szakmunka - szakképzés.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szakmunka.tlap.hu » Szakképzés Vidéken
Keresés
Találatok száma - 9 db
Barabás György Műszaki Szakiskola

Barabás György Műszaki Szakiskola

A képzés elsődleges célja, hogy a különböző kimeneti szinteknek megfelelő szaktudással és képesítéssel rendelkező tanulók akár szakirányú, akár eltérő profilú felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, felhasználható informatikai kultúrával rendelkezzenek, a felsőoktatásból átmenetileg kimaradó tanulóknak pedig magas fokú szakirányú képzést nyújtson. Mivel a szakmában a munkaerőpiac igénye évről évre változik és a technikai követelmények rohamosan emelkednek, ezért rugalmas képzési szerkezet kialakítására került sor.

Bláty Ottó Szakközépiskola

Bláty Ottó Szakközépiskola

Az iskola története: Átváltás új szakmák oktatására (1963-1976) A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről alkotott 1961. évi III. törvény új feladatokat állított a szakmunkásképzés elé is. Intézetünkben 1963-ig a főprofil a vájárképzés volt. A tatabányai fiókiskolánkat alábányászás miatt megszüntették 1963-ban, aminek következtében 150 vájártanulóval együtt a tatabányai MüM. 314. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetből 220 vas- és gépjárműipari szakmájú tanuló is át lett helyezve Tatára. 1968 szeptemberétől a vájártanulók a tatabányai új fiókiskolába lettek visszahelyezve. 1963/64-es tanévtől vasipari szakmákkal bővült iskolai képzésünk. Az 1965/66-os tanévre már 4-5 tanműhelyt alakított ki az intézet a vállalatok közreműködésével. A főprofil fokozatosan az autószerelő szakmára tevődött át. 1966-ban kezdődött el a szakmunkásképzés fokozatos tartalmi korszerűsítése. Jelentős előrehaladást jelentett a hagyományos képzést nyújtó 'A' tagozat mellett a 'B'- tagozatú vagy emelt szintű szakmunkásképzés megszervezése és iskolánkban történt bevezetése. A 'B' tagozaton végzettek számára lehetővé vált az, hogy munka mellett a középiskolák esti tagozatán kétévi tanulmány után az érettségit megszerezzék.

Deák Ferenc Szakiskola

Deák Ferenc Szakiskola

Zalaegerszegen a Zárda utcában, a volt zárda épületében, 1966. szeptember 1-én kezdődött a tanítás 13 tanulócsoporttal a III. számú Szakközépiskola és Gimnáziumban. A 13 osztályból 6 gépszerelő és kereskedő, 4 gimnáziumi - más iskolától átvett felsőbb évfolyamos tanulókkal - és 3 első osztállyal. Az indulást követő tanévben indult az egészségügyi szakközépiskolai képzés. 1969-től a gimnáziumi, kereskedelmi és mezőgazdasági gépszerelő osztályok fokozatosan megszűntek, ezzel párhuzamosan faipari képzés indul dunántúli beiskolázással. 1974-ben a város egyik gimnáziumától az iskolához kerül az óvónőképzés. Ezt követően 8 tanéven át viszonylagos stabilitás jött létre. 16 tanulócsoport működött a következő megoszlásban: 4 óvónői, 4 faipari, 8 egészségügyi osztály...

Építőipari Szakképző

Építőipari Szakképző

Iskolánk 1986-ban lett alapítva... Az iskola történetében az elmúlt évek az iskolateremtés jegyében teltek... most a megújulás a feladatunk, még színesebb, 'szívesebb' diákéveket szeretnénk tanulóinknak!

Handler Nádor Szakképző Iskola

Handler Nádor Szakképző Iskola

Iskolánk története szorosan kapcsolódik Sopron város iparoktatásához, hiszen az elmúlt évtizedig az egyetlen ipari szakoktatást végző intézmény volt városunkban. Az 1872. évi Oktatási törvény alapján 1874-ben indult a soproni ipariskola (a reáliskola, a mai Széchenyi István Gimnázium épületében) 60 fős létszámmal. Ez az iskola, illetve az 1884. évi törvény alapján kötelezően létrehozandó tanonciskola tekinthető mai iskolánk elődjének. Ekkor az oktatás állami tanterv alapján heti 7 órában folyt, és kimondta a törvény a tankötelezettséget is. Az iskola városi kezelésbe került, az oktatást óraadó tanárok végezték. 1908-ban az iskola önálló épületbe költözött (Fövényverem u. 21.). Növekedett a tanulólétszám, az iskolához csatolták a Siketnéma Tanoncképzőt és a Polgári Leányiskolát. Ekkor alkalmaztak először főhivatású pedagógusokat, a tanítás a délutáni és esti órákban, valamint vasárnaponként folyt. Az I. világháború után a régi épületben folytatódott az oktatás. Az 1922. évi törvény kimondta, hogy a tanonciskolát önálló épületben kell elhelyezni, előírta a szakirányú oktatás bevezetését, meghatározta a tanév időtartamát (10 hónap), a tanítás idejét (heti 9 óra) és hogy csak hétköznapokon folyhat az oktatás...

Jenka Stílusiskola

Jenka Stílusiskola

Az esztétika, forma és színek, valamint a jó ízlés levegőjét gyermekként a nagyszülői polgári otthon bútorai között szívhattam magamba. Kései gyermek lévén, a nagymamám már 70 éves volt, amikor én megszülettem. A tőle hallott boldog békeidőt idéző történetek, öltözködési szokások, etikett létezését, mibenlétét természetes módon tettem magamévá, annak ellenére, hogy a 60-70-es évek szelei egészen másról zengtek. Ismeretem a szabó és varrónő közti különbségről innét ered. Ezek szerint a polgári és úri hölgyek, kisasszonyok szabóhoz, ill. szabónőhöz jártat öltöztetni magukat. Ellenben a varrólányok és asszonyok házhoz jártak és a háztartás Singer varrógépén kivarrta a famíliát, a háztartási textíliákat, ágyneműket, fehérneműket varrt, elvégezte a szükséges alakításokat, javításokat. Ezekre a bensőmből eredő stabil gyökerekre biztosan építhettem munkáim stílusát: az igényes megjelenés kultúráját képviselő, egyénre szabott ruhatár megtervezését és kivitelezését...

Miok Szegedi Szakképző Iskola

Miok Szegedi Szakképző Iskola

Intézményünk elődjét, a budapesti székhelyű Miok József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolát a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány hozta létre 2001-ben. A fővárosi mellett Pécsett, Miskolcon és Szegeden létesült tagiskolák - igazodva a modern európai elvárásokhoz - hét év sikeres működés után úgy döntöttek, az önállósodás útjára lépnek. Így jött létre 2008 nyarán a MIOK Szegedi Szakképző Iskola. Jelenleg tandíjmentes nappali és esti, valamint költségtérítéses levelező tagozatos, érettségi utáni, közép- és emeltszintű, valamint felsőfokú OKJ-s képzésekre lehet jelentkezni, de hosszú távú terveink között szerepel profilunk folyamatos bővítése. Tanulmánya megkezdésekor valamennyi diákunk diákigazolványt kap, a szülők pedig természetesen igénybe vehetik a gyermekük után járó családi pótlékot. Ezen felül arra érdemes diákjainkat tanulmányi ösztöndíjjal, valamint jól megszervezett, minőségi szakmai gyakorlattal segítjük versenyképes szakképesítésük megszerzésében. A képzést lezáró szakmai vizsgát sikerrel teljesítők országosan elismert bizonyítvány és szaktudás birtokosaivá válnak. Az akkreditált felsőfokú képzéseinkben résztvevő hallgatók pedig jóval nagyobb eséllyel nyerhetnek felvételt felsőoktatási intézménybe, ahol a nálunk teljesített kurzusok látogatása alól felmentést kérhetnek...

Tessedik Sámuel Szakképző Iskola és Gimnázium

Tessedik Sámuel Szakképző Iskola és Gimnázium

Iskolarendszerű ingyenes és fizetős képzéseinket nappali és esti tagozaton indítjuk Kisvárdán, Nyíregyházán és Debrecenben, minden év szeptember első munkanapján. Jelentkezni tárgyév január hónaptól lehet addig, ameddig a csoportlétszámok be nem telnek. Képzéseink többek közt: pincér, szakács, eladó, kereskedő, illetve pedagógiai asszisztens. Válasszon képzéseink közül, ha szeretne családias légkörben tanulni, és magas színvonalú oktatásban részesülni! Ha kérdése van, érdeklődjön felvételi irodáinkban!

Vályi Péter Szakképző

Vályi Péter Szakképző

Tamásiban Kindl Vilmos rk. elemi iskolai igazgató szervezésének köszönhetően 1920. szeptemberében indult az Iparos Tanonciskola. Néhány éves szünet után 1955. szeptemberében folytatódott az ipari tanuló oktatás. Önálló épületet 1969-től, míg szervezeti önállóságot 1973-tól nyert az 518. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet. Vályi Péter nevét pedig 1989-ben vettük fel. 2000. év elejétől mint Vályi Péter Szakképző Iskola illetve 2005 augusztus 1.-től Vályi Péter Szakképzőiskola és Kollégium néven működik intézményünk.

Tuti menü